Swiss Chuck – špecialista v presnom upínaní

Výmenu čeľustí skľučovadla v toleranciách mikrometra sme spravili jednoduchou !

Všetky skľučovadlá generácie KCHP / VKCHP sú vybavené presným uchytením s pomocou presne brúseného prípravku pre veľmi presné „polohovanie na guličke“. Tým je zabezpečená rýchla výmena čeľuste nezávisle od samotného skľučovadla a bez potreby prebrúsenia na presno, to šetrí drahocenný čas a samozrejme zvyšuje produktivitu.

V optimálnych podmienkach sú čeľuste zmenené v tolerancií hádzania ≤ 0,002 mm.

  • Vysoká presnosť ≤ 0,002 mm
  • Utesnené, vhodné pre brúsky
  • Ľahká konštrukcia
  • Presné rozhrania medzi základňou a hornou čeľusťou
  • Nízko nákladová údržba
  • Možnosť výmeny čeľustí medzi skľučovadlami rovnakého dizajnu
  • OD a ID upínanie
  • veľký stredový otvor (priechodný otvor)
  • Skľučovadlo (KCHP) na ovládanie pomocou pneumatického valca
  • Ideálne skľučovadlá pre všetky brúsky na guľato