20 rokov ALBA precision s.r.o.

tel. +421 48 414 86 27 | email albaprecision@albaprecision.sk

Alba precision je etablovaná spoločnosť na Slovensku, na čo sme hrdí a vďační zároveň. Spolupôsobíme na poli Strojárstva už vyše 20 rokov.

S pokorou sa pozeráme na výzvy budúcnosti čo nám však neuberá na dravosti a chuti napredovať.

Sme vďační za spoluprácu s renomovanými partnermi a taktiež ďakujeme za príležitosti sprostredkované doterajšími aj budúcimi zákazníkmi.

Spoločnosť ALBA Precision s.r.o. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami štandardu EN ISO 9001: 2008.