Power Skiving jednotka WTO

Vysoká produktivita a efektívna výroba sú neprestajne posúvajúce sa ciele v (aj keď nie len v) Strojárstve. Spol. WTO vývojom svojich produktov neustále napomáha priblížiť sa týmto pojmom.

Aj Power Skiving poháňacie jednotky WTO sú toho dôkazom.

  • Pomer otáčok i (n1 „n2) 1:1
  • Max. otáčky RPM (n2) 3.333 ot./min.
  • Max. krútiaci moment  63 Nm
  • Max. uhol pootočenia α ± 45  ͦ
  • Upínacia stopka nástroja Ø20 DIN1835A
  • Chladenie vonk./vnútorné
  • Max. tlak chladenia 1160 PSI (80 bar)
  • Filtr. chlad. zmesi ≤ 50 µm
  • Vysoká tuhosť ako aj presnosť v hádzaní
  • Rýchla a jednoduchá výmena nástroja – upnutím v hydro-upínači

Princíp technológie – kinematika operácie Power Skiving-u

Os obrobku a os poháňanej jednotky Power Skiving WTO sú vzájomne nastavené do požadovaného uhlu α.

Následne je korigovaná os nástroja (offset) v Y osi, v ďaľšom kroku sa synchronizujú otáčky obrobku a nástroja a nastaví sa posuv (Z-os)

Na konci operácie sa nástroj vracia do východiskovej pozície (X os)