Produktívnejšie sústruženie

Firma WTO je známa vlastným vývojom pevných a  poháňaných upínacích jednotiek pre sústruhy. Je priekopníkom tejto technológie, ktorú vyvíja už od roku 1977. Dnes je na trhu v pozícii lídra s vysokou presnosťou a dlhou životnosťou.

Poháňané jednotky sú vyvíjané presne podľa dizajnu strojov s ohľadom na ergonómiu v  pracovnom priestore. Preto sú vyrábané priamo pre daný typ stroja alebo nožovej hlavy.

Podľa tvaru sa delia na priame, bočné, priame a bočné s presadením, s nastaviteľným uhlom a pre upnutie kotúčových fréz. Verzie s presadením môžu byť sprevodované pomermi 1:2, 1:3, 2:1, 3:1.

Poháňané jednotky majú buď vonkajšie alebo vnútorné chladenie do 30 bar, resp. vnútorné vysokotlakové do 80 bar.

Nástroje sú štandardne upínané do ER klieštin Rego-fix DIN 6499, ktoré zodpovedajú vysokej kvalite a presnosti. Môžu byť upínané aj v upínacom WT systéme v presných ýchlovýmenných hlavičkách (tepelné upínanie, klieština, Weldon a pod.

Dve novinky v roku 2010
Prvá novinka je jednotka, umožňujúca upínanie kotúčových fréz. Možno ju použiť na obrábanie ozubených kolies bez nutnosti použitia špeciálneho stroja. Frézy majú nastaviteľný sklon ±30°.

Ďalšou novinkou sú jednotky na obrábanie vonkajších závitov technológiou wirbling. Touto technológiou, ktorá výrazne urýchľuje výrobu, je možné obrábať aj menšie závity, kde by sústružením mohlo dôjsť
k odtláčaniu obrobku.

Systém funguje na báze rýchlovýmenných kových očiek, ktoré je možné nastavovať aj mimo pracovného priestoru stroja. Nastavuje sa aj uhol sklonu plátkov pre obsiahnutie všetkých druhov závitových profilov. Presnosť závitu je až do 0,005 mm.

Elektronický katalóg
V ponuke sú aj pevné držiaky. Z nich je u zákazníkov najpopulárnejší povyťahovák tyčí. Firma ALBA Precision, s. r. o. na požiadanie pripraví aj elektronický katalóg vo formáte pdf na CD. Sú v ňom držiaky podľa typu a značky stroja, prípadne nožovej hlavy.