Baublies vízia inovatívnej teórie s praktickým využitím

Valčekovanie je vysoko efektívny a progresívny proces pre optimalizáciu – vyhladenie obrobkov.

Baublies už takmer 50 rokov prináša inovatívne metódy a sofistikované riešenia v tejto oblasti.

Zákazníci nás motivujú ku kreatívnym postupom s prízvukom na životnosť a s tým spojenou ekonomikou.

V rámci našej spoločnosti sa snažíme tvoriť správne podmienky pre vývoj a napredovanie v duchu spolupráce ako so zákazníkmi tak aj s technickými univerzitami.

Snahou je napĺňať víziu inovatívnej teórie s praktickým využitím.

V tomto duchu sa budeme venovať aj vašim požiadavkám.

Tím Alba precision, oficiálny partner Baublies

Baublies – 3D – ALBA precision s.r.o.