ANCA zakladače

Automatizácia – Hospodárnosť a produktivita

Paletový zakladač

01.jpg Ako už názov ukazuje, jedná sa o zakladač, ktorý polotovary a hotové výrobky umiestňuje do priestoru zásobníka na palety.

Celé palety s nástrojmi je možné jednoducho vybrať zo stroja a vymeniť ich, bez nutnosti manipulovať s každým nástrojom zvlášť. Brúsku možno potom prevádzkovať s minimálnymi nákladmi na vedľajšie časy manipulácie.

• K dispozícii v štandardnom prevedení, kompaktný PLX a prevedenie pre profilové nože.
• Spolupracuje so softwarom stroja ANCA, čo znamená, že môžu byť spracovávané nástroje rôzneho typu v jednej ýrobnej dávke.
• Vysoká kapacita paliet zásobníku.
• Rôzny sortiment nástrojov môže byť v zásobníku podávaný.

CLX Kompaktný zakladač

02.jpg CLX je jedinečný zakladací systém, ktorý je kompletne integrovaný do priestoru stroja. Jedná sa o riešenie pre zákazníkov, ktorý chcú cenovo výhodnú automatizáciu pre malé výrobné dávky. Systém CLX môže byť zabudovaný do CNC brúsok RX7, GX7 a WGX.

• Žiadna vlastná os, čo redukuje náklady na obstaranie.
• Môže byť použitý pre nástroje s kruhovou stopkou alebo pre profilové nože.
• Nezväčšuje zastavenú plochu stroja.
• Automatizácia ponúka možnosť efektívnejšieho využitia času obsluhy.
• Možnosť manipulácie s nástrojmi v rozsahu priemerov 6 až 25mm.

Robotický zakladač

03.jpg Pomocou robota FANUC LR Mate 200 ib možno dosiahnuť takej úrovne flexibility, ktorá nezaručí žiadny iný spôsob manipulácie. Jeho presnosť a spoľahlivosť sú základnými parametrami, ktoré v normálnych prípadoch s bežnými zakladačmi nemožno dosiahnuť.

• Zaručená spoľahlivosť.
• Vytvára vysokú ergonomickú a bezpečnú úroveň.
• Môže byť prestavený na laserové popisovanie alebo na meracie operácie.
• Možno s ním vybaviť všetky stroje ANCA.