ANCA SGB expert na profilové nože

sbg.jpg Brúska SGB bola vyvinutá špeciálne pre brúsenie profilových nožov, ktoré sú používané pri výrobe hypoidných prevodoviek a špirálových kužeľových kolies.

Softwarové vybavenie ponúka možnosti pre nože typu ARCON, SPIRON, RSR, TRI-AC a PENTAC. Obsluha pracuje s rovnakými predlohami geometrie, ako sú používané v automobilovom priemysle. Existujúce dáta rezných nožov môžu byť nahraté priamo do systému brúsky SBG.

Základná charakteristika

• Stroj určený priamo pre brúsenie nožov.
• Špeciálny software.
• Rozmerovo presné a upravené držiaky súčastí.
• Výroba alebo brúsenie profilových nožov.
• Rada opcií pre automatizáciu a bez obslužnú prevádzku.
• Kompenzácia s pripojením pre dáta externého meracieho systému.
• Vreteno s výkonom 37 kW.