BAUBLIES

baublies
BAUBLIES AG, Renningen/Malsheim, SRN
www.baublies.de

baub01.jpg

* Nástroje na valčekovanie povrchov a otvorov
* Valčekovacie zariadenia
* Diamantové nástroje

Nástroje na valčekovanie garantujú vysokú kvalitu povrchu súčastí, presné rozmery a spevnenú povrchovú vrstvu.

Valčekovacie nástroje je možné využiť na vnútorné aj vonkajšie plochy hriadeľov, kužeľov, rádiusov a drážok.

Valčekovací prístroj RM 2/35 umožňuje valčekovanie povrchov súčastí neobmedzenej dĺžky priemerov od 2 do 35 mm.