ANCA SOFTWARE inovácie, ktoré zmenili priemysel

iView

iview.jpg je odmeriavací systém, ktorý umožňuje merať brúsený nástroj upnutý v upínacom systéme stroja. Prevzatý obraz brúseného nástroja od iView kamery je zobrazený a pomocou software je porovnaný s ideálnym tvarom. Rozmery nástroja môžu byť potom automaticky kompenzované podľa zadaného tvaru.

• Vyňatie nástroja z upínača stroja nie je potrebné.
• Zníženie nepresnosti v dôsledku prestavení a manuálnej kompenzácie.
• Opcie so 100 alebo 300-násobným zväčšením.
• Presnosť merania 2 mikrometre.
• Možno používať i na iných strojoch ANCA.

iFlute

iflute.jpg je nezávislá forma SW založená na Windows NT/XP vytvárajúce rozhranie, v ktorom možno projektovať profil brúsneho kotúča a profil drážky. iFlute znázorňuje vplyv tvaru brúsneho kotúča na profil drážky a vypočíta tiež ideálny tvar kotúča pre určitý profil drážky.

• Tvar kotúča môže byť exportovaný v DXF formátu buď pre orovnávanie kotúča alebo pre ďalšie predanie na výrobcu brúsneho kotúča.
• Taktiež profil drážky možno exportovať v DXF formáte.
• Môže byť zobrazený profil drážky, ktorý garantuje konštantný uhol čela.
• Definícia celej sady kotúčov môžu byť exportované pomocou editoru brusných kotúčov.

ANCA CIMulator3D

CIM3D.jpg bol prvým pravým 3D-nástrojom pre simuláciu brusného procesu na nástrojovej brúske.Tento výkonný nástroj šetrí pri projektovaní geometrie nástroje mnoho času, kde je tiež optimalizovaný tvar kotúča a súčasne sa tvorí brusiaci proces.

• Dáta geometrie nástroja budú prenesené priamo ovládacej jednotke stroja.
• Výsledným modelom je možné ľubovoľne pohybovať, presúvať alebo rotovať, tak aby obsluha mohla sledovať každý detail.
• Software ponúka realistickú simuláciu dráh brúsenia aj hotový nástroj, čo vedie k značnej úspore doby vývoja nástroje.
• V simulácií sú tiež súčasne zobrazené jednotlivé komponenty stroja, takže možno vopred vylúčiť možnosť potenciálnej kolízie.