Vyhladzovanie povrchu

Vyhladzovanie povrchu | valčekové vyhladzovacie nástroje, diamantové vyhladzovacie nástroje, tvarovacie nástroje, orovnávacie diamanty

tel. +421 48 414 86 27 | email albaprecision@albaprecision.sk

https://www.baublies.com/nastroje.html

Valčekovacie a vyhladzovacie nástroje BAUBLIES Nástroje na valčekovanie garantujú vysokú kvalitu povrchu, presné rozmery a spevnenú povrchovú vrstvu.